Soubor pozemků o výměře 11.638 m2, k.ú. Zavlekov, Klatovy

Nabízíme Vám ke koupi soubor pozemků o celkové výměře 11.638 m2 zapsané na LV č. 335 pro k.ú. Zavlekov a LV č. 160 pro k.ú. Brod sepsané do majetkové podstaty v rámci vedeného insolvenčního řízení dlužníka. Jde o pozemky vedené s různým druhem využití a to trvalý travní porost, orná půda, neplodná půda. Prohlídky organizovány nejsou. Prodej je možný jako celek i po jednotlivých pozemcích. Prodej nejvyšší nabídce. V případě zájmu o jakékoliv další informace kontaktujte přímo insolvenčního správce Mgr. Davida Švrčka, tel. 724 283 566, e-mail: insolvence@aksvrcek.cz. K disposzici jsou jak aktuální LV, tak znalecký posudek.

280 000 Kč
Č.zakázky: N/RSHK/141/21
Lokalita: Zavlekov
Město: Zavlekov
Typ objektu: Pozemky
Druh: zemědělská půda
Plocha: 11638 m2
Užitná plocha: -
Zastavěná plocha: -
Obytná plocha: -
Plocha pozemku: -