V rámci naší pobočky Vám zajistíme kompletní realitní služby na profesionální úrovni. Základem je poskytnout Vám kvalitní poradenství a najít správné řešení právě pro Vás. Při své práci se vždy řídíme etickým kodexem. Jsme dlouholetým členem Evropského klubu realitních kanceláří.


Zkušenosti v oboru, garance jistoty, kvality a slušnosti

"Dlouhodobá filosofie naší společností je založena na 100% profesionálním přístupu ke každému klientovi.Naše kancelář je pojištěna do 35 mil. Kč proti škodám způsobeným z výkonu svého povolání.

Etický kodex

Realitní makléř hájí zájmy svého klienta jako své vlastní.
Realitní makléř neuvede klienta vědomě v omyl, nezamlčuje žádné skutečnosti týkající se obchodů,které sjednává.
Realitní makléř vždy jedná podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
Realitní makléř koná vždy jen v tom rozsahu, jenž mu byl klientem svěřen.
Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace poskytnuté klientem a to ani po ukončení spolupráce a chrání jeho osobní data.
Realitní makléř jedná vždy čestně a kvalifikovaným způsobem v souladu s dobrými mravy a nepsanými zásadami kanceláře RSHK Hradec Králové.
Realitní makléř svým chováním reprezentuje značku RSHK Hradec Králové, zvyšuje prestiž realitního makléře a profesionalitu obchodu s nemovitostmi.
Realitní makléř neustále zvyšuje svou odbornou kvalifikaci v zájmu dalšího zkvalitnění svých služeb klientům.
Realitní makléř se řídí vždy a to bez výjimky tímto Etickým kodexem EKRK.

Seznamte se také s našimi "Zásadami zpracování osobních údajů".